Family in Dubai

Dubai lifestyle

Följ oss och gilla oss på Facebook! Med ett snabbt klick är du där. KLICK

 

 

Inför läsåret 2013-2014 söker vi lärarassistenter och en bibliotekarie.

2013-11-19

Svenska Skolföreningen i Dubai bedriver undervisning baserad på Skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning. Undervisningen omfattar förutom svenska språket även undervisning i svensk historia, geografi, samhällskunskap samt svensk kultur och tradtion. Lektionerna är förlagda på onsdagar 16.30 18.30 på Dubai International Academy (DIA) i Emirates Hills. Tjänsten omfattar 2 timmar per vecka. Läsåret startar i mitten av september och pågår till mitten av maj.

Svenska Skolföreningen i Dubai hade under läsåret 2012-2013 90 elever.

Inför läsåret 2013-2014 söker vi lärarassistenter och en bibliotekarie.

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med läraren i en klass. Vid eventuell frånvaro av lärare är du ordinarie vikarie. Du deltar även i lärarmöte ca en gång per månad. En lärartjänst har tillträde omgående och den andra tillträdes till terminstarten i januari 2014.

Som bibliotekarie ska du utföra alla åtaganden som ingår i att sköta ett bibliotek. Svenska skolföreningens bibliotek är en viktig och mycket uppskattad del av skolans verksamhet. Vi har ca 600 böcker och 200 dvd filmer till utlåning. Som bibliotekarie arbetar du aktivt tillsammans med lärarna för att eleverna ska uppnå kursplanens mål. Du administrerar lån av böcker och filmer, samt organiserar dem på ett för eleverna lätt förståligt sätt. Du ansvarar vidare för inköp och beställning av böcker och filmer.

För tjänsterna gäller ca totalt 28 st undervisningstillfällen, från mitten av september till mitten av maj. Anställda ska helst undvika att ta ledigt under pågående skolår.

För mer information om vår verksamhet läs vidare på vår hemsida

www.svenskaskolandubai.com.
Vänligen skicka er ansökan senast den 21:a november 2013 till

ordförande Jessica Linderberth ordforande@svenskaskolandubai.com
Vi ser gärna att även ni som tidigare sökt, eller anmält ert intresse för en tjänst, lämnar

in en ny ansökan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Svenska Skolföreningen i Dubai