Family in Dubai

Dubai lifestyle

Följ oss och gilla oss på Facebook! Med ett snabbt klick är du där. KLICK

 

 

Diskussion om Expats i UAE

2009-02-01

Den 2-4 februari hålls ett årligt seminarie i Abu Dhabi avseende UAE s "strategic studies and research" dvs den  strategiska utvecklingen  avseende utbildning och arbete i Gulfregionen. En pågående diskussion är den stora andelen expats i Gulfen. Många är oroliga för att det urholkar UAEs identitet och gör landet sårbart. Diskussionerna berör hur UAE skall få en bättre och långsiktig mix av Emirater och Expats. I den offentliga sektorn har anställning av Emirater reglerats via lagar, men man har inte velat göra det med den privata sektorn av rädsla för att stoppa utvecklingen. Det är ca 15 000 arbetslösa Emirater idag. UAE vill öka andelen Emirater i den privata sektorn. Idag är det 12 000 Emirater av totalt 3.13 miljoner arbetare i den privata sektorn. 2007 utfärdades 1 miljon arbetsvisa för Expats. Enligt Dr Khalid Al Khazraij är inte målet att begränsa expats visum, utan att hitta ett sätt att arbeta för harmonisering. UAE klarar sig inte utan Expats, och lösningen är inte att sätta en maxgräns för antal i visumet. Det blir ännu mer kortsiktig, om arbetaren vet att han är här för max 5 år. Dr Khalid Al Khazraij fortsätter att förklara att det är även ett internt kompetens problem, 25 % av Emiraterna är inte helt läs och skrivkunniga.  Läs mer på www.xpress4me.com