Family in Dubai

UAE= United Arab EmiratesFlagga

UAE bildades 1971. I enandet var Abu Dhabi och Dubai de drivande emiraten. De lade planerna inför föreningen och bjöd in de andra emiraten. Abu Dhabi och Dubai är de största och rikaste och har således störst makt. Abu Dhabi är det största emiratet till ytan men består till stor del av öken ” Empty Quarter”. 1958 hittades olja i Abu Dhabi och lite senare även i Dubai (1966). Det var en bidragande orsak till viljan att ena emiraten – att behålla olja och makt i regionen. Abu Dhabi står för 10% av världens oljereserver och är fortfarande det rikaste emiratet. Dubais oljereserv bidrar något, men de beslöt sig tidigt för att satsa på andra inkomstkällor. Emiraten är relativt självständiga, men samlar sig runt de större frågorna för regionen och omvärlden. Emiraten valde i samband med enandet 1971 en president, Abu Dhabis ledare, His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayahan. Han dog i november 2004 och hans son valdes som ny president. Det var stor landsorg i UAE vid hans död, affärer och statliga inrättningar hade stängt 1 månad. Han var mycket omtyckt av alla invånare i UAE. Han satte UAE på kartan internationellt och öppnade för expats att flytta till regionen samtidigt som han inte gav avkall på det arabiska och muslimska traditionen. Den nuvarande presidenten heter His Highness Sheik Khalifa bin Zayed Al Nayhan.

  

UAE s styre

Det finns ett ” Supreme council of Rulers” där varje emirat är representerat. De sammanträder 4 ggr/år och behandlar gemensamma frågor såsom utbildning, försvar, utrikeshandel, kommunikation och byggnation. Abu Dhabi och Dubai har veto i alla omröstningar. Medlemmarna har en successionsordning, dvs makten behålls inom familjen. ”Supreme council of Rulers” väljer president och vice president. Presidenten sitter i 5 år, men det vanliga är att han väljs om och sitter på längre tid. Presidenten utser premiärminister.

 Under ”Supreme council of Rulers” finns ”Federal Nation Council” som rapporterar till Supreme. De har 40 medlemmar och behandlar de vardagliga frågeställningarna inom stat och motsvarande “kommun”.