Family in Dubai

 

Islams ryggrad är dess fem pelare som innebär särskilda ritualer som en troende muslim skall genomföra. De fem pelarna ( inom sunna) är:

Shahadah            Den enkla trosbekännelsen som lyder; ”Jag bekänner att det inte finns någon Gud utom Allah, och  Muhammed är hans profet.” Muslimerna repeterar denna i sin bön. De som konverterar till islam måste återge denna, bland annat.

Salah                Ritualbön inom islam som skall göras fem gånger om dagen. Man vänder sig till Mekka i bönen. När bönen skall genomföras beror på månen och det tillkännages i tidningar och av böneutroparna.

Zakat               Betyder allmosa och är en plikt inom islam. Man skall dela med sig av det man har fått från Gud till de fattiga. Zaka kan ges i allt från pengar till kunskap. Det är viktigt att ge ”Zakat” under Ramadan.

Sawm               Innebär att fasta under månaden Ramadan.

Hajj                  Vallfärd till Mekka. Det är en plikt för varje frisk vuxen muslim som har medel att genomföra en pilgrimsfärd till Mekka. I Mekka skall pilgrimmen genomföra vissa ritualer; Kringvandringen runt Kaba, 7 ggr, gå sträckan mellan de små kullarna Safa och Marwa, 7 ggr, samt ”ståendet”, på slätten Arafat under en halv dag.

 


Benämningar inom islam

Hadith= grund för Sharia. Vad Muhammed sagt och gjort, hur han hanterade det vardagliga livet.

 

Sunna = normerande sed

 

Sharia= gudomliga viljan som tolkar Koranen och sunna

 

Ulama=den som besitter kunskap. Religös beteckning, en person som kan tolka Koranen.

 

Ayatollah= hederstitel för framstående islamiska ledare inom Shia. Både religös och politisk ledare.

 

Imam= Präst, ledare för den gemensamma bönen.

 

Kalif=Andlig och världslig ledare.

 

Kalifat=de områden som en kalif styrde över. ( runt 1000 talet)

 

Maulana= vår mästare. En person som genomgått koranskola och leder folket.

 

Muezzin= böneutropare


Mufti=rättslärd som tolkar Sharia


Fatwa= svar från mufti. Ex. Salman Rushdie fick en fatwa utfärdad. De ansåg att han bröt mot Koranen.