Family in Dubai

Dubai lifestyle

Följ oss och gilla oss på Facebook! Med ett snabbt klick är du där. KLICK

 

 

Svenska sektionen söker lärare, 1-7 med inriktning Sv/SO:

2012-06-11

SVENSKA SEKTIONEN på Dubai International Academy (DIA) söker lärare för läsåret 2012/2013!

 

En svensk sektion vid en internationell skola innebär att eleverna läser

svenska och samhällsorienterande ämnen med svensk inriktning under

sin vanliga skoldag. Denna typ av undervisning finns i dag på 4 skolor i hela världen varav DIA är en av dem. Verksamheten på DIA startade läsåret 2011/2012 och har varit väldigt uppskattad av såväl föräldrarsom barn. Undervisningen riktar sig till alla svenska barn i årskurs 1-6 på DIA och omfattar 4 lektioner per vecka och  årskurs.

 

Vi söker dig, 1-7 lärare med inriktning Sv/SO!

Du är engagerad, flexibel och intresserad av att arbeta i en internationell miljö. Du tror på att varje enskild elev är unik och därför individanpassar du undervisningen och låter eleverna få utvecklas efter sina förutsättningar. Du är väl insatt i skolverkets nya läroplan Lgr 11 och du har dessutom erfarenhet av IB-läroplanen.  Du är intresserad av att delta i den kompentensutveckling som DIA kontinuerligt erbjuder.

 

Tjänsten motsvarar 24 lektioner i veckan med eventuell utökning under året. Du har som sökande redan ett giltigt visum för UAE och är bosatt i Dubai eller kommer inom kort att flytta hit.

 

Är du intresserad, vänligen skicka CV och personligt brev senast den 15 juni till Kaise-Marie Delden, ordforande@swesecdubai.com.

 

För mer information kontakta:

Kaise-Marie Delden (ordförande): 050-6549030

Anja Åhlander (vice ordförande): 055-3035009

Susanne Linder (lärare): 055-4963511