Family in Dubai

Dubai lifestyle

Följ oss och gilla oss på Facebook! Med ett snabbt klick är du där. KLICK

 

 

Jag är inbjuden för att delta under lunchen i morgon på:

2013-10-09

Middle East & North Africa Summit 9-10 oktober 2013 i Dubai

Middle East & North Africa (MENA) Summit organiseras vartannat år och är Sveriges största näringslivssammankomst i MENA-regionen.

I år är handelsminister Ewa Björling värd för evenemanget i
Dubai den 9-10 oktober som innebär ett unikt tillfälle för
företag som är aktiva i eller intresserade av regionen att främja sina affärer
och nätverk. MENA Summit är ett spännande forum för ökad kunskap och samtidigt en regional mötesplats för olika experter, svenska ambassadörer och
handelssekreterare, näringslivsföreträdare samt andra intressenter och
potentiella samarbetspartners.

Huvudtemat i år är affärsklimatet efter den arabiska våren
ur ett marknadsperspektiv och diskussionerna kommer att beröra såväl
sociopolitik  som ekonomi. Välkända talare kommer att ge sin syn på de
senaste politiska, sociala och ekonomiska trenderna i regionen, följda av
workshops om ämnen som företagsetableringar, sanktioner, arabiska våren och GCC (gulfstaternas samarbetsråd). Därutöver kommer sektorspecifika workshops ge företagen tillfällen att knyta kontakter med det lokala näringslivet.

För närmare information, kontakta Business Swedens projektledare
Saman Alae Naziri på saman.alaenaziri@business-sweden.se.

 

 Ambassadör Max Bjuhr och jag under lunchen